کتاب
83a822bf34e03eb6878737b56c0b7c79

بخش خصوصی چقدر مهم است؟
بخش دولتی، قسمت بزرگی از مدل رشد چین را در بر می گیرد چون با وجود کاهش مستمر سهم بازارش، این سهم هنوز از لحاظ معیارهای بین المللی خیلی بالاست.

ادامه مطلب …

de1daf52f759ecf1856c258b2d2c6b5f

رشد و توسعه، یکی از دغدغه‌های شرکت‌ها در تمام دوران حیاتشان به شمار می‌رود. پیدا کردن یک فرمول درست که اجرایی کردن آن باعث رشدی پیوسته شود، رویایی است که مدیران شرکت‌ها را به تکاپو می‌اندازد. 

ادامه مطلب …

این کتاب موجب می شود که به ذهن خود جهت دهید تا مانند یک کارآفرین بیاندیشید، اگر دنبال کارآفرین شدن هستید کسبوکار مستقل و موفقی داشته باشید،اگر تمایل دارید برای خودتان کار کنید؛کارمندی برجسته باشید.

ادامه مطلب …