همایش اصول و تکنیک های بازاریابی و فروش - اهواز - 1397/02/14

دوره فروش و فروشندگی حرفه ای - گنبد کاووس

همایش مسکن و سرمایه گذاری

سمینار بازاریابی و رشد تجارت عکاسی و آتلیه - هتل پردیسان مشهد - آذر ماه 1393